Bedre samhandling?

Konflikthåndtering

Konflikter er en naturlig del av menneskelig omgang. Det er ikke til å unngå at det oppstår irritasjon og gnisninger når flere jobber sammen.

Av og til kan dessuten noen og enhver bli oppfattet som vanskelig.

Konflikter stjeler energi, men konflikter som håndteres på en konstruktiv måte resulterer i bedre samhandling.

Ta kontakt for mer informasjon

Aktuelle tema 

Konfliktutvikling og kjennetegn

- Ulike roller og medvirkning
Om årsaker  og hvorfor noen går i lås.
Ulike personligheter og spill som gjentas.
Fra uhensiktsmessig til formålstjenlig kommunikasjon. Kritiserende og anklagende språk hindrer løsninger
Sett ord på hendelser, tanker og følelser og det du trenger på en vennlig måte
Motivasjon og vilje for å medvirke til ønsket fremtid. Skap optimisme.
Forebyggende arbeid

MÅLGRUPPER

Ledere har et særlig ansvar for å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Men mange berøres imidlertid av konflikter, det være seg som kollega, verneombud eller tillitsvalgt. 

Følgelig kan alle ha utbytte av å delta.

EFFEKT

Forstå hvorfor alle kan komme i konfliktsituasjoner og hvordan en i ulike roller kan bidra i konflikthåndtering.
Deltakerne får inspirasjon og konkrete tips samt enkle verktøy til bruk i hverdagen

KURSFORM 

Teori, refleksjon, erfaringsdeling og øvelser.
På tross av et alvorlig tema er godt humør og humor en del av kurset.