Kunnskapsrik - Troverdig - Engasjerende - Lun humor

Kommentarer

Veldig bra, konkret og enkelt forklart. Engasjerende kursleder som er god til å holde oppmerksomheten.

Fått nye tanker og verktøy, både i forhold til jobb og privatliv. Innser at konflikthåndtering ikke kan ha èn fasit

Fikk en god del impulser som jeg tar med meg videre i jobbsammenheng.

Kommer til å bruke vedlagte materiale

Kunder

I løpet av 10 år har Comona hatt kursdeltakere fra "alle" bransjer på Ny som leder kursene.

De bedriftsinterne oppdragene har vær mange, både kurs, arbeidsmiljøutvikling og coaching.

På grunn av Comonas erfaring med særlig kunnskap om offentlig sektor kommer mange av kundene derfra.

Ta kontakt ved behov for ytterligere referanser