Finn din arbeidsglede!

Arbeidsglede

Arbeidsgleden er en kraftkilde i hverdagen.  

Det er ikke nok å ha fornøyde medarbeidere som trives på jobb. Fornøyde medarbeidere gir ikke økt produktivitet. Derimot vil medarbeidere som har arbeidsglede og engasjement skape økt resultat.

Ta kontakt så setter vi sammen noe for deg

Aktuelle tema

Bli bevisst hva som skaper arbeidsglede
Hva du kan gjøre når arbeidsgleden uteblir
Om energigivere - og tappere
Ta styring på tankene
Mestring av stress
Bidra til andres arbeidsglede
Kurset tilpasses både med hensyn til innhold, omfang og tidsbruk.
I en travel hverdag kan noen timer være nok!

MÅLGRUPPER

Alle i bedriften - uansett stilling - kan trenge en påminning i hverdagen om arbeidsgledens betydning.

EFFEKT

Arbeidsglede gir dobbelt overskudd!
Penger i kassen og personlig livsglede.

Deltakerne får tilgang til enkle og praktiske verktøy, samt dokumentasjon for bruk i ettertid.

KURSFORM 

Minikurset kan godt kombineres med andre aktiviteter; fagdager/personalsamlinge/kickoffs 

Teori, refleksjon, erfaringsdeling, øvelser, godt humør og humor!