Kurs - Arbeidsmiljøutvikling - Coaching

Å gå på kurs , drive arbeidsmiljøutvikling eller bli coachet handler om å tilegne seg ny kunnskap – eller bli mer bevisst eksisterende kunnskap, men ikke minst få inspirasjon, ideer og verktøy som gjør det enklere å omsette kunnskap til praksis.

Bevissthet om egen stil og væremåte, god kommunikasjon og egen arbeidsglede er grunnpilarer i tilbudene.

Ny som leder 

Å være ny som leder betyr ofte å være mellomleder. Kanskje opplever du å være mellom barken og v(r)eden? 

Få verktøy til å takle den krevende rollen

Les mer

Arbeidsglede 

Arbeidsgleden er en kraftkilde i hverdagen.  Arbeidsglede gir dobbelt overskudd!
Penger i kassen og personlig livsglede

Enkle knep kan endre mye.

Les mer

Kommunikasjon 

Dårlig form på kommunikasjonen er ofte
opphav til misforståelser og manglende oppslutning. Ta grep på en vennlig og konstruktiv måte.

Les mer

Inspirerende Coaching

Har du lyst å realisere drømmer, men vet ikke hvordan? Eller står du fast i en problemstilling og trenger hjelp til å komme videre? 

Da kan en ekstern samtalepartner være løsningen! 

Les mer

Konflikthåndtering

 Konflikter er en naturlig del av menneskelig omgang. Det er ikke til å unngå at det oppstår irritasjon og gnisninger når flere jobber sammen.

Håndter konflikter på en konstruktiv måte! 

Les mer

Arbeidsmiljøutvikling 

 Grip fatt der skoen trykker.
Dårlig stemning? Dårlig samspill?
Sviktende kommunikasjon? Uklare meldinger?

Arbeidsmiljøutvikling må ikke være vanskelig og tidkrevende – det skjer best gjennom daglig drift.

Les mer