Blir du misforstått eller når du ikke fram?

Kommunikasjon

Dårlig form på kommunikasjonen er ofte opphav til misforståelser og manglende oppslutning.

Gode arbeidsmiljø preges av åpen kommunikasjon hvor man gir tilbakemeldinger på en vennlig og konstruktiv måte.

Da er det nødvendig, å gripe fatt i for dårlig utført arbeid og atferd som ikke fremmer et godt og produktivt arbeidsmiljø før det blir konflikt.

Ta kontakt for mer informasjon

Aktuelle tema

Kommunikasjon er mer enn ord
Åpne spørsmål og aktiv lytting
Om diskusjoner og dialog
Lytte empatisk
Unngå kritiserende og bebreidende språk
Gi uttrykk for det du trenger
- uten at det blir oppfattet som kritikk 
Bli bevisst å skille mellom 
- observasjoner og fortolkninger
Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av den nødvendige samtalen

MÅLGRUPPER

Ledere har et spesielt ansvar for å kommunisere vennlig og tydelig, når de gir medarbeiderne tilbakemeldinger. Men på en arbeidsplass vil alle ha nytte av å beherske teknikker som skaper godt arbeidsmiljø.

EFFEKT

Vennlig og tydelig kommunikasjon er konfliktforebyggende.

Deltakerne får inspirasjon og konkrete tips samt enkle verktøy til bruk i hverdagen.

KURSFORM 

Teori, refleksjon, erfaringsdeling, øvelser, godt humør og humor! Deltakerne får tilgang til enkle og praktiske verktøy, samt dokumentasjon for bruk i ettertid.