Inspirerende coaching

Coaching

Har du lyst å realisere drømmer, men vet ikke hvordan?

Står du fast i en problemstilling og trenger hjelp til å komme videre? 

Gjennom å stille åpne spørsmål og lytte aktivt utfordrer, støtter og stimulerer jeg deg til å se muligheter og finne svar.

For å lykkes må den som blir coachet ha et ønske om å oppnå noe, ha vilje til å gjennomføre og selv ta ansvar for endringer.

Inspirerende coachingTM legger vekt på å stimulere den som coaches til å hente fram og forsterke løsninger basert på tanker som gir energi og krefter til den som coaches.

Ta kontakt! Du får også tilgang til ulike verktøy.

Goal Mapping

Vi både tenker og drømmer i bilder.

Tenk på hva du drømmer om og hvilken drøm som når den er oppfylt drar de andre med seg.

Tenk på hvilke følelser du har når drømmen er oppnådd.

Hva må du gjøre for å oppnå drømmen og hvem kan hjelpe deg?

Når skal du starte og når er du i mål?

I tillegg til å skrive tegner du alle drømmer, begrunnelser, gjøremål og hjelp.

Bildene er kommandoer til ubevisstheten og dermed hjelper ubevisstheten deg til å nå dine drømmer.

Jeg er sertifisert kursinstruktør av Goal Mapping

Les mer