Text

Kunnskapsrik - Troverdig - Engasjerende - Lun humor

Text

Kommentarer

Text

 

Veldig bra, konkret og enkelt forklart. Engasjerende kursleder som er god til å holde oppmerksomheten.

 

Fått nye tanker og verktøy, både i forhold til jobb og privatliv. Innser at konflikthåndtering ikke kan ha èn fasit

 

Fikk en god del impulser som jeg tar med meg videre i jobbsammenheng.


Kommer til å bruke vedlagte materiale.

Image
Text

Kunder

 

I løpet av 10 år har Comona hatt kursdeltakere fra "alle" bransjer på Ny som leder kursene.

 

De bedriftsinterne oppdragene har vær mange, både kurs, arbeidsmiljøutvikling og coaching.

 

På grunn av Comonas erfaring med særlig kunnskap om offentlig sektor kommer mange av kundene derfra.

 

Ta kontakt ved behov for ytterligere referanser

Text

Finn din arbeidsglede!

Image
Text

 

982 13 552

 

 

Image
Text
Image
Text

 

Ishallveien 18, 4021 Stavanger

Org nr 988 655 783