Text

Blir du misforstått eller når du ikke fram?

Text

Kommunikasjon


Dårlig form på kommunikasjonen er ofte opphav til misforståelser og manglende oppslutning.

Gode arbeidsmiljø preges av åpen kommunikasjon hvor man gir tilbakemeldinger på en vennlig og konstruktiv måte.

Da er det nødvendig, å gripe fatt i for dårlig utført arbeid og atferd som ikke fremmer et godt og produktivt arbeidsmiljø før det blir konflikt.


Ta kontakt for mer informasjon

Image
Text

Aktuelle tema


Kommunikasjon er mer enn ord
Åpne spørsmål og aktiv lytting
Om diskusjoner og dialog
Lytte empatisk
Unngå kritiserende og bebreidende språk
Gi uttrykk for det du trenger
- uten at det blir oppfattet som kritikk 
Bli bevisst å skille mellom 
- observasjoner og fortolkninger
Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av den nødvendige samtalen

Text

MÅLGRUPPER

Ledere har et spesielt ansvar for å kommunisere vennlig og tydelig, når de gir medarbeiderne tilbakemeldinger. Men på en arbeidsplass vil alle ha nytte av å beherske teknikker som skaper godt arbeidsmiljø.

Text

EFFEKT

Vennlig og tydelig kommunikasjon er konfliktforebyggende.

Deltakerne får inspirasjon og konkrete tips samt enkle verktøy til bruk i hverdagen.

Text

KURSFORM 

Teori, refleksjon, erfaringsdeling, øvelser, godt humør og humor! Deltakerne får tilgang til enkle og praktiske verktøy, samt dokumentasjon for bruk i ettertid.

Text

Finn din arbeidsglede!

Image
Image
Text


Ishallveien 18, 4021 Stavanger

Org nr 988 655 783 

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon