Text

Vi er hverandres arbeidsmiljø!

Text

Arbeidsmiljøutvikling

Text


Dårlig stemning? Dårlig samspill?

Sviktende kommunikasjon? Uklare meldinger?

 
Arbeidsmiljøutvikling må ikke være vanskelig og tidkrevende – det skjer best gjennom daglig drift.

Comona anbefaler 2-3 timers samlinger hver 4/5 uke med lite tidkrevende, men bevisstgjørende fokusoppgaver i mellomperiodene.

I løpet av et halvt år gir dette resultater

Ta kontakt for ditt behov!

  

Dette sier en kunde:

Vi har i en lengre periode hatt utfordringer knyttet til psykososialt arbeidsmiljø og forventningsavklaringer i en av våre avdelinger i helse og omsorg.
Mona Evjen har hjulpet oss i prosessen med å snu en negativ retning over til en positiv utvikling.
Hennes fokus på Medarbeiderskap har vært en viktig "drahjelp" i arbeidet med å øke hver enkelt
medarbeiders bevissthet ift. egen rolle i den faglige arbeidsutøvelsen og i arbeidsmiljøet"

Image
arbeidsmiljøutvikling medarbeiderskap
Text

 Medarbeiderskap


En filosofi for organisasjonsutvikling basert på nordisk ledelse.
Utviklingen skjer på tre dimensjoner:
å forholde seg til arbeidsoppgaver, kollegaer og arbeidsgiver.


Enkle elektroniske verktøy* kan benyttes
4 Temperamenter viser individuelle egenskaper som grunnlagfor personlig utvikling og teamutvikling.
AnSvar gir konstruktive tilbakemeldinger for den enkelte og gruppa med fokus på det som er bra.
LedMed belyser medarbeiderskap på arbeidsgruppenivå som grunnlag for utvikling av forpliktende samspill.


Resultatene er

Yrkesstolthet og arbeidsglede. 
Større engasjement og ansvarlighet.
Bedre resultat. 
Færre konflikter og lavt sykefravær.
En bedriftskultur preget av samspill og handling.


*Verktøyene leveres av Teamwork

Text

Finn din arbeidsglede!

Image
Image
Text


Ishallveien 18, 4021 Stavanger

Org nr 988 655 783 

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon