Medarbeiderskap - Arbeidsmiljøutvikling

Utvikling av medarbeiderskap

En filosofi for organisasjonsutvikling basert på nordisk ledelse.

Utviklingen skjer på tre dimensjoner:
å forholde seg til
arbeidsoppgaver, kollegaer og arbeidsgiver.

Enkle elektroniske verktøy* kan benyttes

4 Temperamenter viser individuelle egenskaper som grunnlagfor personlig utvikling og teamutvikling.
AnSvar gir konstruktive tilbakemeldinger for den enkelte og gruppa med fokus på det som er bra.
LedMed belyser medarbeiderskap på arbeidsgruppenivå som grunnlag for utvikling av forpliktende samspill.
Effekt
Yrkesstolthet og arbeidsglede. Større engasjement og ansvarlighet.
Bedre resultat.
Færre konflikter og lavt sykefravær.
En bedriftskultur preget av samspill og handling.

*Verktøyene leveres av Teamwork
Arbeidsmiljøutvikling

Grip fatt der skoen trykker.
Dårlig stemning? Dårlig samspill?
Sviktende kommunikasjon? Uklare meldinger?

Arbeidsmiljøutvikling må ikke være vanskelig og tidkrevende!

Arbeidsmiljøutvikling skjer best gjennom daglig drift.
Comona anbefaler 2 timers samlinger hver 4/5 uke med lite tidkrevende, men bevisstgjørende fokusoppgaver i mellomperiodene.
I løpet av et halvt år gir dette resultater

Dette sier en kunde:
Vi har i en lengre periode hatt utfordringer knyttet til psykososialt arbeidsmiljø og forventningsavklaringer i en av våre avdelinger i helse og omsorg. Mona Evjen har hjulpet oss i prosessen med å snu en negativ retning over til en positiv utvikling. Hennes fokus på Medarbeiderskap har vært en viktig "drahjelp" i arbeidet med å øke hver enkelt medarbeiders bevissthet ift. egen rolle i den faglige arbeidsutøvelsen og i arbeidsmiljøet"