Teamutvikling

Fornøyde medarbeidere er ikke nok!

Engasjement og arbeidsglede må til for å oppnå resultater/ produktivitet.

Et team er sammensatt av mennesker med ulike personlige egenskaper. Når alle kommer til sin rett, blir gjennomføringsevnen stor. Men når ulike personligheter skal samarbeide oppstår det gjerne kommunikasjonsproblemer og vanskelige relasjoner.Bli bedre kjent med dine kvaliteter og forstå hvordan du kan bruke dette til å motivere og lede dine medarbeidere.

Ta kontakt for å få et kurs skreddersydd det din bedrift trenger!

Aktuelle tema for et kurs:
 • De 4 temperamenter
 • Presentasjon av begrepsapparatet
 • Mer om egen stil og væremåte
 • Bli kjent med unike kvaliteter som kjennetegn
 • Kommunikasjon
 • Vi blir oppfattet ulikt. Særtrekk ved egen og andres kommunikasjonsstil
 • Lær teknikker for hvordan man kan komme hverandre i møte på en bedre måte
 • Lederstil
 • Særpreg ved ulike lederstiler
 • Lær hvordan andre kan foretrekke å bli ledet
 • Motivasjon, engasjement og arbeidsglede
 • De beste resultater oppnås når alles naturlige evner og interesser kommer til nytte
 • Lær hvordan du kan ta individuelle hensyn uten at det oppfattes som forskjellsbehandling
 • Teamutvikling
 • Hvordan sette sammen gode team?
 • Forskjellighet - en utfordrende styrke
 • Øvelser som utvikler teamet
Kurset inkluderer kartlegging og bruk av samtaleverktøyet De fire temperamenter (4T)
Noen dager før kursstart foretar du en internettbasert egenkartlegging som tar ca 8-10 minutter. Etterpå får du så tilsendt din egen profil som du kan se gjennom før kursstart.
På kurset får du utdelt en teamprofil og oppgaver for utvikling av teamet.