Slik takler du vanskelige personer


Av og til kan vi alle bli oppfattet som vanskelige

Ofte skyldes det måten vi kommuniserer på.
Ved hjelp av enkle teknikker kan du bedre din egen evne til å kommunisere med andre som du oppfatter som vanskelig - og for å unngå at du selv blir oppfattet som vanskelig.
Stopp konfliktutviklende atferd ved hjelp av enkle og uttrykksfulle grep.

Emneoversikt
Når noen går i lås
 • Forstå hvorfor det skjer
 • Ulike personligheter og spill som gjentas
 • Behov som ikke møtes skaper frustrasjon og sterke følelser
 • Kritiserende og anklagende språk hindrer løsninger
Grunnleggende teknikker for god kommunikasjon
 • Om ordbruk, stemme og kroppsspråk
 • Diskusjoner fordeler skyld og skaper vinnere og tapere
 • Dialogen gir bedre mulighet for samspill og løsning
 • Skill mellom sak og person - om observasjon og tolkning/vurdering
Håndtere krevende atferd og gryende konflikter
 • Konfliktutvikling og kjennetegn
 • Grip inn tidlig nok - kom hverandre i møte
 • Sett ord på hendelser, tanker og følelser og det du trenger på en vennlig måte
 • Når konflikten er løst

Kursform

Teori, oppgaver, øvelser, eksempler og gode historier.

Du får med deg dokumentasjon og konkrete enkle og praktiske verktøy