Styrk deg i din rolle som leder

Få fram det beste i medarbeiderne dine
og nå bedriftens mål

Bli kjent med kvaliteter og kjennetegn ved egen - og andres - stil og væremåte
• Ved hjelp av verktøyet 4Temperamenter blir du bevisst hvordan du kan dra nytte av ulike kvaliteter i stil og væremåte. Du får din egen rapport fra 4Temperamenter.
Benytt egen motivasjon til å inspirere andre
• Hjernen - og tankemønsteret vårt - er uutnyttede ressurser! Inspirer til engasjement for oppgavene med mål og bilder ved bruk av verktøyet Goal Mapping.
Bruk «Den nødvendige samtalen»
• Gi medarbeiderne dine tilbakemeldinger som setter dem i stand til å bli bedre. Grip fatt i for dårlig utført arbeid og atferd som ikke fremmer et godt og produktivt arbeidsmiljø.
Møt «vanskelige» personer på en konstruktiv måte
• Få kunnskap om mekanismer som forklarer atferd og få hjelp til å forstå og finne løsninger.


"Mona er rolig og behagelig, kunnskapsrik, flink og motiverende, humor og glimt i øyet."


Praktisk informasjon
Kurset passer for nye ledere, mellomledere og andre som ønsker å lykkes i lederrollen.
Kurspris kr 6.000
Kl 09-15.30
Påmelding til comona.evjen@gmail.com

Du får:
Din egen rapport fra 4 temperamenter.
Kursdokumentasjon med konkrete tips.
Boka "Ny som leder"
Tilgang til Goal Mapping

Kurslærer er Mona Evjen, coach og forfatter.
Mona har holdt kurs for ca 600 nye ledere de siste årene og får svært gode tilbakemeldinger

For mer informasjon: Ring 982 13 552 eller send epost til comona.evjen@gmail.com