Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen - et nødvendig onde?
Samtalen som er utskjelt og hatet av mange!
Det er imidlertid klare sammenhenger mellom gjennomføring av medarbeidersamtaler og positive virkninger
på opplevelse av motivasjon, medvirkning, sykefravær og arbeidsmiljø.

Sammenhengen øker med kvaliteten på medarbeidersamtalen.
Det betyr at du må beherske gode teknikker for kommunikasjon og tilpasse samtalen medarbeidernes grad av selvstendighet.


Aktuelle tema for et kurs:
Motivasjon og forberedelse i organisasjonen
Innhold,tradisjoner og nye metoder
Gjennomføring, kommunikasjons- klima og personligheter
Oppfølging. Hvem gjør hva?
Fallgruvene kan unngås!