Konflikthåndtering


Konflikter er en naturlig del av menneskelig omgang

Konflikter stjeler energi, men konflikter som håndteres på en konstruktiv måte resulterer i bedre samhandling.

Emneoversikt
  • Hva er de viktigste årsaker til konflikt
  • Hvem kommer i konflikt? Alle kan bli «vanskelige»
  • Hva kjennetegner utviklingen? Ulike roller og medvirkning
  • Fra uhensiktsmessig til egnet kommunikasjon
  • Løsninger handler om vilje, tydelighet og mål - ønsket fremtid
  • Forebyggende arbeid
  • Jusen gir muligheter og stiller krav

Effekten av kurset
  • Du får konkrete tips til hvordan du kan gripe inn
  • Du unngår uhensiktsmessig, men behersker konstruktiv kommunikasjon
  • Du finner løsninger som avspeiler en ønsket framtid

Hvem passer kurset for
Ledere har et særlig ansvar for å håndtere konflikter på arbeidsplassen. Men mange berøres imidlertid av konflikter, det være seg som partner, leder, verneombud, tillitsvalgt eller kollega. Følgelig vil alle kunne ha utbytte av å delta på kurset for å forstå hvorfor alle kan komme i konfliktsituasjoner og hvordan en i ulike roller kan bidra i konflikthåndtering.

Et kurs i samarbeid med: