Den nødvendige samtalen

Har du lyst å lande noen vanskelige samtaler?
Synes du det er vanskelig og nødvendig å gi tilbakemelding på atferd, prestasjoner eller handlinger?

Selv om du har sagt fra så skjer ikke de ønskede endringene?
Har du savnet en måte å si fra på som gir resultater?
Da kan Den nødvendige Samtalen ( DnS) være noe for deg.
 • Lær hvordan du forbereder deg, gjennomfører og følger opp.
 • Forberedelser som gir deg mot!
 • Gjennomføringen av samtalen er tredelt;
  • fortell budskapet,
  • gi plass til forklaringer og avklaringer,
  • arbeid med løsningen
 • Du forteller budskapet på en avvæpnende måte som skaper godt grunnlag for jakten på gode løsninger.
 • Oppfølgingen skjer ved å gi avtalt støtte og veiledning og anerkjennelse for endringer som fungerer.