Bedre kommunikasjon?

Gode arbeidsmiljø preges av åpen kommunikasjon

God kommunikasjon reduserer misforståelser og forebygger konflikter.
Teknikker for god kommunikasjon kan læres!

Aktuelle tema for et kurs:

Kurset kan legge til grunn samtaleverktøyet de 4 Temperamenter.
Bli kjent med egen kommunikasjonsstil og hvordan den påvirker andre.
Forstå hvordan du kan justere din egen stil i møte med andre.
Gi tilbakemeldinger på en effektfull måte.
Gi uttrykk for egne behov uten at det blir oppfattet som kritikk av andre.
Lytt empatisk uten å bebreide eller kritisere.