Arbeidsglede og overskudd

Arbeidsglede gir dobbelt overskudd

Penger i kassen og personlig livsglede
Arbeidsglede er kraftkilden vår i hverdagen.
Det er ikke nok å ha fornøyde medarbeidere som trives på jobb. Fornøyde medarbeidere gir ikke økt produktivitet. Derimot vil medarbeidere som har arbeidsglede og engasjement skape økt resultat.

Aktuelle tema for et kurs:
  • Personlig overskudd handler om arbeidsglede, mestre stress og styre tanker
  • Bli bevisst hva som skaper egen arbeidsglede
  • Energigivere - og tappere
  • Tankenens kraft - om å påvirke eller la seg påvirke
  • Mestring av stress
  • Lær hvordan du kan bidra til å forsterke arbeidsgleden hos andre.